REKLAMA
3

preview next

Content Cards:
Milá Dáška

Človek často premešká šťastie, pretože čaká na niečo mimoriadne. Nech ďalší rok Tvojho zivota je plný malých šťastíčiek, z ktorých vznikne jedno veľké a trvalé.

Jana


Download card
Address CARDS
Picture cards
Picture to be placed on a website or blog
Create a similar card

Created today:6

Created yesterday:7

Created 7 days:21

Created 30 days:34

All ecards:1050

How to create a card? Terms Contact Google+

Time: 13:53:56

Load: 0.0044s