Createa free cards
Searchmade ecards
Wishesbase wishlist

तेरवी निमंत्रण पत्रिका ...

Create a similar
Send a card
The content of the card
तेरवी निमंत्रण पत्रिका

शोक पत्र-

आमचे परम पूज्य वडील स्वर्गीय श्रीमान मोतीराम आंबटकर यांचे आकस्मिक निधन दिनांक 24/06/2024 झाले । देव त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो। त्यांची तेरवी दिनाँक 7/6/2024 (रविवार) आमच्या निवास स्थानी बेला कासा क्लब हाऊस बाणेर ठेवण्यात आली आहे।

जेवण दुपारी 12-00 वाजता

आपल्या सर्वास विनंती आहे की राहत्या घरी येऊन श्रद्धांजली अर्पण करावी ।

- शोकाकुल समस्त आंबटकर परिवार
बेला कासा सोसायटी क्लब हाऊस बाणेर
पुणे
Similar cards
Inspirations
??ेरहवीं संस्कार सूचना निमंत्रण सन्देWith profound grief and deep sorrow we inform the sad demise of our beloved mother, Srimati Kalpana??ेरहवीं संस्कार सूचना निमंत्रण सन्दे??ोक पत्रThe Grand opening ofRasam Uthala/ Chautha
Statistics Created today: 14 Created yesterday: 70 Created 7 days: 529 Created 30 days: 2909 All ecards: 314097
Copyright by CreateGreetingCards.eu