REKLAMA
back

Podziękowanie

Podziękowanie
3

preview next

Content Cards:
Podziękowanie
dla Pań Bibliotekarek
za zajęcia literacko - plastyczne w trakcie Ferii 2018
a było to tak...
W Bibliotece nr 51
Najpierw bajkę Pani nam poczyta,
będzie to opowieść znakomita,
Potem wyczaruję razem z nami
zamki, koty i królewny ze smokami.


Download card
Address CARDS
Picture cards
Picture to be placed on a website or blog
Create a similar card

Created today:6

Created yesterday:7

Created 7 days:21

Created 30 days:34

All ecards:1050

How to create a card? Terms Contact Google+

Time: 06:12:42

Load: 0.0045s